Ličnosti

10 naučnica koje su obeležile istoriju

10 naučnica koje su obeležile istoriju

Među ženama koje su posvetile život nauci, često dominira Marija Kiri. Ona je otkrila dva elementa, bila je prva žena koja je osvojila Nobelovu nagradu 1903. godine i bila je prvi čovek koji je osvojio i drugu Nobelovu nagradu 1911. godine. Međutim, Kiri nije bila prva žena koja se posvetila nauci. Mnoge druge sjajne, posvećene i odlučne žene su godinama bile lideri u naučnoj oblasti.

Read More »